Jak se chovat na svahu, aneb
Bezpečnostní pravidla FIS:

 

  • PRAVIDLO č. 1: Ohleduplnost

  • PRAVIDLO č. 2: Kontorla rychlosti a způsob jízdy

  • PRAVIDLO č. 3: Volba stopy

  • PRAVIDLO č. 4: Předjíždění

  • PRAVIDLO č. 5: Vjíždění do tratě a opětované rozjíždění na trati

  • PRAVIDLO č. 6: Zastavení

  • PRAVIDLO č. 7: Výstup a sestup

  • PRAVIDLO č. 8: Značky a signalizace

  • PRAVIDLO č. 9: Pomoc

  • PRAVIDLO č. 10: Identifikace

Každý uživatel tratí se musí chovat tak, aby neohrozil nebo nepoškodil ostatní uživatele sjezdových tratí (lyžaře,snowboardisty,atd.)

- nebezpečným stylem jízdy
- špatným odstavením materiálu (ujely vám někdy lyže?)
- sníženou schopností reakce a odhadu ( alkohol, drogy, únava, nemoc)

 

 

- každý uživatel tratí musí přizpůsobit svoji rychlost a způsob jízdy svým dovednostem a schopnostem, terénu,
sněhovým podmínkám s frekventovanosti té které trati
- schopnost reagovat na změny situace v zorném poli uživatele, schopnost korekce směru a rychlosti v závyslosti na vnějších podmínkách.

 

 

- lyžař přijíždějící seshora (zezadu) je povinen volit takovou stopu, aby neohrozil před sebou jedoucí lyžaře
- schopnost reakce i při náhlé zmeně směru a rychlosti jízdy osoby, kterou dojíždím

 

 

- předjíždět se smí ve všech směrech a ze všech stran za předpokladu, že předjížděný uživatel má dostatek prostoru pro jízdu.

 

 

- při vjíždění do tratě musíte dát vždy přednost na trati jedoucím uživatelům, před opětovným se rozjetím se musíte ujistit,
že nebude překřížena trasa uživatele v pohybu.

 

 

- nezastavuje se v úzkých nebo nepřehledných místech, v případě pádu se snažte takové místo okamžitě vyklidit ( v zájmu vaší bezpečnosti)

 

 

- uživatel, který se pohybuje pěšky, může vystupovat nebo sestupovat pouze po okraji tratě
- snaha se co nejrychleji dostat k okraji trati pokud situace dovolí, při zranění nebo technických problémech

 

 

- každý uživatel se musí řídit značením tratí nebo případnou signalizacích na těchto tratích

 

 

- každý uživatel je povinen poskytnout pomoc při úrazu na trati a to v rozsahu jeho schopností
- minimálně však musí označit místo nehody, chránit zraněného před ztrátou tepla, zorganizovat přivolání odborné pomoci.

 

- každý uživatel tratě přítomný nehodě se musí v případě nehody legitimovat (je jedno, zda se jedná o svědka, poškozeneho nebo účastníka nehody).
- v alpských zemích tato povinnost vychází přímo ze zákona- v případě neposkytnutí pomoci při úrazech, útěku
před zodpovědností, se takovýto uživatel vystavuje nebezpečí soudního stíhání.