Co nabízíme…
 

Nabízíme výuku na lyžích a snowboardu klientů od začátečníku až po pokročilé.

Do školy bereme nejmladší klienty od 2,5 roku záleží však na fyzické zdatnosti.

Výuka probíhá rakouskou metodikou!

-         individuální požadavky klienta splníme v rámci možností např:

           Hlídání dětí ve večerních hodinách

           Individuální prohlídky okolí (bary, zábavy atd.)
 

Privátní výuka:

Výhody

-         Instruktor má úplný přehled

-         Všechen čas je věnován jen Vám

-         Instruktor více dohlíží na Vaši bezpečnost

-         Kratší doba přivyknutí si na cviky

Nevýhody

 - namáhavé na fyzickou zátěž 

 
Skupinová výuka:

Výhody 

 - méně náročné na fyzickou zátěž

Nevýhody

  - menší pozornost instruktora

  - větší riziko zranění

  -  delší doba přivyknutí na cvičení

  - někdy je obtížné sehnat kolegy do skupiny